Средновековна архитектура

Този период от архитектурата и градоустройството е известен като Романски. Населените места са се формирали на естествено защитени от нападение места, най-често възвишения, заобиколени от естествени или изкуствени водни препядствия. Най-често на тези възвишения са се изграждали замъците на владетелите, оградени от крепостни стени, а в подножието на крепостните стени се разполагали жилищата в селището. Архитектурата на началото на този период се отличава със затвореност на външния вид на сградите - малки на брой и размер прозорци по фасадите, поради масивната конструктивна система. Крепостните стени са завършвали по ъглите с кули с пирамидална или конична форма. Развивала се е радиално-кръговата улична мрежа.

След XI век започва коренна промяна във външния вид на замъците, жилищните сгради и църковната архитектура. Тази промяна е обусловена от замяната на масивната със скелетната конструктивна система. Периодът се нарича Готически. Характерни архитектурни детайли на този стил са островърхите арки, розетните прозорци над западния вход, стъклописите по прозорците. Една от най-красивите катедрали от Готическия период е Кьолнската катедрала.